Botošanj, Kulturno-Turistička trasa

2023-02-02 13:09:00

Daniel OneaKulturno-turistička trasa pokrenuta krajem 2022. godine od strane rumunskog ministarstva preduzetništva i turizma obuhvata županije Sučavu, Maramureš, Njamc i Botošanj

  • botošanj, kulturno-turistička trasa

    Spomen Kuća „Mihaj Eminesku”, seloIpotešti, Botoşanj (foto: visitbotosani.ro)

Korisni linkovi