Tezaurlu di malâmâ ali Românie apanghisitu Tismana

2017-05-01 19:19:00

Ştefan Baciu , Steliu LambruDupă experienţa duriroasă anda fu kirut tezaurlu naţional tru Rusie tru kirolu a protlui polim mondial, autorităţli române acâtarâ tru isapi apânghisearea a valorlor di la Banca Naţionalâ ali Românie tru un loc cât cama sigura tru kirolu a doilui polim..

  • tezaurlu-di-malama-ali-romanie-apanghisitu-tismana

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor