S’prilundzi vadelu ti catandisea di alertă

2020-08-17 13:26:00

Daniela BuduAndicra di evoluţia-a catandisillei epidemiologhiti, catandisea di alertă va s’hibâ ndreaptă cu năili condiţii, cundilleazâ autoritățli di București.

  • sprilundzi-vadelu-ti-catandisea-di-alerta

    Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru (Foto: gov.ro)

Link-uri ti agiutor