Protili evenimenti a stâmânâllei ți tricu 22.03 - 28.03.2020

2020-03-29 22:15:00

Mihai PelinCOVID-19: Fu apufusitâ treia ordonanțâ militarâ / Năi meatri icunomiți și financiari ti nâstrițearea-a crizâllei / Ministurlu român a sânâtatillei, Victor Costache, demisionă /Agiocurli Olimpți di vearâ di Tokyo furâ amânati

  • protili-evenimenti-a-stamanallei-ti-tricu-2203---28032020

Link-uri ti agiutor