Protili evenimenti a stămănăl’ei ţi tricu

2019-05-19 18:13:00

Corina CristeaTra România, viţină ali Ucraină şi ali Ripublică Moldova (majoritar românofonă), Parteneriatlu Estic fu ună prioritate dit ahurhită şi cu ahât ma multu tora, tru contextul anda u ari prezidenţil’ea a Consiliului Uniunil’ei Europene, adusiră aminti...

  • protili-evenimenti-a-stamanalei-ti-tricu

Link-uri ti agiutor