• Programul zilei 2021-03-08
  • Fuslu Orar

17:30

Armâneaşti 1Buletin di hâbări
Notâ
Pro Memoria

19:30

Armâneaşti 2Buletin di hâbări
Notâ
Folclor literar / Caduri, masti di oamin’i cunuscuţ

21:30

Armâneaşti 3Buletin di hâbări
Notâ
Pârmithi armâneşţâ (difturseari)Link-uri ti agiutor