Pricunuştearea ali Românie Mari

2020-12-01 05:05:00

Marius TiţaTora, dupâ un seculu ş’cama, evenimentili ditu bitisita-a Protlui Polimu Mundialu canda suntu arâdâpsiti tu unu şingiru loghicu, hireescu, tu un proţesu ghini minduitu ma ninti.

  • pricunustearea-ali-romanie-mari

    Mausoleulu di Mărășești (cadhuru: Marius Tița)

Link-uri ti agiutor