Năi câlliuri di cilâstâseari diplomaticâ

2020-09-08 14:42:00

Bogdan MateiBucureşti s’ţâni andamasea di cathi anu a diplomaţiillei românâ, ndreaptâ, ti prota oarâ, pi turlia online.

  • nai-calliuri-di-cilastaseari-diplomatica-

    Câlliuri năi di cilâstâseari diplomatică ţi suntu zburâti tru arada-a RADR (Foto: mae.ro)

Link-uri ti agiutor