Hãbãri ditu bana româneascã şi interaţionalâ - COVID-19: 9.685 cazuri nãi

2020-11-22 06:56:00

Taşcu LalaRomânia agiumsi pi isapea di 9.685 di nãi cazuri di lândzidzâri cu nãulu coronavirus și 160 di morțã tru utimele 24 di ore.

  • hbri-ditu-bana-romaneasc-si-interationala---covid-19-9685-cazuri-ni

Link-uri ti agiutor