HÂBARLI trâ SARS-CoV-2: 4026 cazuri năi di SARS-CoV-2 tru Românie

2020-10-18 19:48:00

Mariana ChiriţăPână adză, 16 di sumderu, pi teritoriul ali Românie, eara spusi tutu cu tutu, 172.516 di cazuri di oamińi infectaț cu năulu coronavirus (COVID - 19). 127.076 di paciențâ furâ vindicaț.

  • habarli-tra-sars-cov-2-4026-cazuri-nai-di-sars-cov-2-tru-romanie

Link-uri ti agiutor