HÂBARLI - 2.844 cazuri năi di SARS-CoV-2 tru România

2020-10-27 09:14:00

Mariana Chiriţă2.844 di cazuri năi di oamińi infectaţ cu SARS-CoV-2 easti isapea tu aesti di tu soni 24 di sâhăţ, dupu ți eara adrati 8.709 di testi pi livelu naţional, dimãndă, luni, Gruplu di Comunicari Strateghică (GCS).

  • habarli---2844-cazuri-nai-di-sars-cov-2-tru-romania

    pixabay.com

Link-uri ti agiutor