Frecvenţi EMSIUNEA ARMÂNEASCA DI LA RRI tu vahtea di kiro 25.10.2020 - 27.03.2021

2020-10-25 22:28:00

Taşcu LalaRecepţia-a programiloru RRI tu grailu di dadâ, armânești tru chirolu 25.10.2020 - 27.03.2021

  • frecventi-emsiunea-armaneasca-di-la-rri-tu-vahtea-di-kiro-25102020---27032021

    Saftica - Antena anvârtitâ

Link-uri ti agiutor