Evoluţia Covid 19 în România

2020-04-26 21:53:00

Andreea BojoiIn România, numirulu a infectărilor cu Covid 19 tricu di 10.000, iar ţel a decesilor 500. Tru xinătate, circa 1000 di cetăţean’i românii fură confirmaţi ca hiinda infectaţ cu noulu coronavirus, iar îndoauă dzăţ muriră. Pi di altă parte, preşedin

Link-uri ti agiutor