EVENIMENT TOP

2020-09-27 22:25:00

Roxana VasileRomânia organizeadză dumănică, 27 agheazmaciune/septembrie, protil aleadziri tru chiro di pandemie. Cetăţean’il’i cu dreptu di vot sunt cl’emaţ la urne să desemneadză, tra următoril’i patru an’i, circa 3.200 de primari, 41 di preşedinţă

Link-uri ti agiutor