Eveniment Top

2019-08-03 21:19:00

Mihai PelinLa Bucureşti, tru analiza faptă în cadrul a şedinţâlei CSAT si constatatăă că instituţiile care au responsabilităţ în domeniul a li securitate a cetăţean’ilor nu funcționară cum lipseaşte în cazulu a dispariţil’ei a doauă feate di 15, respectiv 18 an’i,

  • eveniment-top

Link-uri ti agiutor