EVENIMENT TOP

2018-08-29 21:08:00

Corina CristeaAţeale doauă siptămâni tricute di la mitingul antiguvernamental a diaporâlei di la Bucureşti, di-tru 10 augustu, nu feaţira lum’ină în ligătură cu evenimentile violente produse atumţea. Procuroril’i militari înreghistrară sute di plândziri din partea a p

  • eveniment-top

Link-uri ti agiutor