Eva Heyman (1931-1944)

2018-01-14 22:51:00

Steliu LambruTinira Eva Heyman fu supranumită Anne Frank a Transilvanil’ei sau Anne Frank a câsâbălui Oradea, unulu di aţel’i 1,5 milion de cilimean’i evrei morţâ tru Holocaust. Alăsă un jurnal din care posteritatea aflăă cum vedea realitatea ună adoleschentă de 13 a

  • eva-heyman-1931-1944

    Eva Heyman

Link-uri ti agiutor