Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

2017-01-25 10:16:00

Toma EnacheVruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia "Câ ţe ursa nu-ari coadâ?" - apriduţeari dupu Ion Creangă.

Link-uri ti agiutor