Alăxeri tru PSD

2019-05-29 12:50:00

Bogdan MateiCu păltărli cătă muru, Putearea di Bucureşti cilăstăseaşti tra s-nyeadză.Dumănică, la alidzerli tră Parlamentul European, social-democraţl’i bitisiră pi doilu loc, cu 23%, la ndauă proţente dupu PNL şi cu un avansu aproapea insignifiantu andicra di...

  • alaxeri-tru-psd

Link-uri ti agiutor