Bilanț: Pilonul european al drepturilor sociale după cinci ani

bilanț: pilonul european al drepturilor sociale după cinci ani La cinci ani de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, cele mai multe dintre măsurile prevăzute fie au fost deja adoptate, fie au fost lansate de Comisie.

Au trecut cinci ani de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul Summitului social de la Göteborg din 2017 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Acesta stabilește 20 de drepturi și principii directoare pentru o Europă socială puternică în secolul 21, care să fie echitabilă, favorabilă incluziunii și plină de oportunități.


De atunci, Comisia a prezentat peste 130 de inițiative pentru a pune în aplicare pilonul în statele membre. Acestea vizează transparența salarială și egalitatea între femei și bărbați, salariile minime și investițiile în competențe, combaterea sărăciei în rândul copiilor, venitul minim și protejarea securității și sănătății lucrătorilor.


După o redresare socio-economică puternică în urma pandemiei de COVID-19, principiile pilonului rămân extrem de relevante în contextul actual, în care multe gospodării se confruntă cu dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi, din cauza creșterii prețurilor exacerbate de invadarea Ucrainei de către Rusia.  


Până acum, guvernele statelor membre au aprobat cele trei obiective sociale ale Strategiei Europa 2030 incluse în planul de acțiune privind pilonul și și-au prezentat contribuțiile naționale la atingerea acestora. Astfel, până în 2030 cel puţin 78% dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; minim 60% dintre adulți ar trebui să participe anual la cursuri de formare; iar numărul persoanelor cu risc de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui redus cu cel puțin 15 milioane, incluzând minim 5 milioane de copii, comparativ cu 2019.


Printre inițiativele luate pentru punerea în aplicare a pilonului se numără: egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă; condiții de muncă echitabile; protecție și incluziune socială.


Este disponibilă finanțare din partea Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special în cadrul Fondului social european Plus, prin care sunt finanţate proiecte care promovează incluziunea socială, combat sărăcia și investesc în oameni.


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 21.11.2022

www.rri.ro
Publicat: 2022-11-21 10:11:00
Vizualizari: 420
TiparesteTipareste