מחיר מגרשים חקלאיים

מחיר מגרשים חקלאיים ברומניה, מחירו של מגרש חקלאי משתנה בהתאם לאזור.

ברומניה, מחירו של מגרש חקלאי משתנה בהתאם לאזור. בדרום ודרום־מזרח רומניה, באזורים בעלי פוטנציאל חקלאי גבוה, המחירים היו במגמת עלייה בשנים האחרונות. לעומת זאת, באזורים שבחבל הארץ מולדובה, היכן שהמגרשים אינם מאוגדים וההשקעות הן נמוכות, מחיר המגרשים החקלאיים נותר בהמשך הנמוך ביותר ברומניה. על פי נתוני אירוסטאט, מחיר המגרשים החקלאיים ברומניה הוא מתחת לממוצע מחירי מגרשים חקלאיים במערב אירופה, איפה שהקטאר קרקע נמכר ביותר מ־15,000 אירו, ומגיע אפילו ל־20,000 אירו. המומחים במגזר זה סבורים כי בשנים הבאות נוכל לראות עליות משמעותיות בכל האזורים בעלי פוטנציאל. לדוגמה, השנה המחיר הגיע ל־10,000 אירו להקטאר. ברומניה ישנם מעל ל־15 מיליון הקטארים של קרקע חקלאית, וזרים מעבדים 422,000 הקטארים, כ־5% מכלל השטח, על פי נתוני משרד החקלאות. רובם איטלקים, גרמנים, צרפתים ואוסטרים.

 

כעת, הרשויות ברומניה עובדות על הצעת חוק לשינויים ברכישת מגרשים חקלאיים. בין הצעדים החדשים נמנית גם התניית המכירה רק לאלה העוסקים בחקלאות, במיוחד לחקלאים צעירים, כשמכירת הקרקע אסורה לאחר מכן לתקופה מסוימת. בנוסף, גם סדר זכות הסירוב הראשון ברכישת מגרשים חקלאיים ישתנה. העדיפות הראשונה ניתנת לבעלים משותפים ובני משפחה עד דרגה ראשונה, לאחר מכן החוכרים, לאחר מכן מדינת רומניה (דרך הסוכנות לקרקעות המדינה) ובעלי הקרקעות החקלאיות הסמוכות. עם זאת, לפני חתימת חוזה המכר, על מי שעומד למכור את המגרש להביא לידיעת בעלי זכות הסירוב הראשון, על כוונתם באמצעות פרסום הצעת מכירה מפורטת המוצגת בעיריית היחידה המינהלית האזורית שבמסגרתה ממוקם המגרש. קוני המגרש החקלאי מחוייבים לא למוכרו למשך תקופה של 15 שנים, אלא למדינת רומניה בלבד.

 

החוק החדש קובע גם כי על אדם פרטי להיות תושב או להתגורר באזור היחידה המינהלית-טריטוריאלית שבו נמצאת הקרקע המוצעת למכירה ולעסוק בפעילות חקלאית בקירבת הקרקע המוצעת למכירה, לפחות 5 שנים לפני שנת פרסום הצעת מכירת הקרקע. באשר ליישויות משפטיות, על משרדי החברה ו/או המשרדים המשניים להיות ממוקמים על אדמת רומניה לתקופה של לפחות 5 שנים, לפני רישום הצעת המכירה, ולעסוק בפעילות חקלאית על אדמת רומניה לתקופה של לפחות 5 שנים, לפני רישום הצעת המכירה. רק חברות אשר 75% מפעילותן היא חקלאית, יוכלו לרכוש מגרשים חקלאיים.

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-09-29 23:04:00
Vizualizari: 361
TiparesteTipareste