שווי קנסות התעבורה

שווי קנסות התעבורה ברומניה ישנן חמש קטגוריות של עונשים עבור עבירות תנועה, כאשר ארבעת הראשונות חלות על אדם פרטי, והחמישית רק על יישות משפטית.

ברומניה ישנן חמש קטגוריות של עונשים עבור עבירות תנועה, כאשר ארבעת הראשונות חלות על אדם פרטי, והחמישית רק על יישות משפטית. עבור שנת 2019 שווי נקודת הקנס בגין עבירות תנועה נותר 145 ליי. הקנס הנמוך ביותר משתייך לקטגוריית עונשים א', כלומר שתיים או שלוש נקודות קנס. זאת אומרת שהקנס הקטן ביותר שנהג יוכל לקבל ברומניה הוא בסך 290 ליי (62 אירו), שעולה ל־435 ליי (92 אירו) עבור שלוש נקודות קנס. עבור קטגוריית עונשים ב', כלומר 5-4 נקודות קנס, הנהגים ברומניה עלולים לשלם, בהתאם לתקנון התעבורה החדש, בין 580 ליי (123 אירו) ל־725 ליי (154 אירו). עבור קטגוריה ג', עם 8-6 נקודות קנס, הקנס יהיה בשווי 870 ליי (185 אירו) או 1160 ליי (247 אירו). עבור עבירות חמורות בהרבה יותר, המסווגות בתקנון התעבורה בקטגוריית עונשים ד', כלומר בין 9 ל־20 נקודות קנס, הנהגים עלולים להוציא מכיסם סכומים הרבה יותר גבוהים – בין 1305 ליי ל־2900 ליי (617 אירו). עבור יישות משפטית, ישנה קטגוריית עונשים ה', עם 1000-21 נקודות קנס. במקרה זה, הקנסות ינועו בין 3045 ליי ל־14500 ליי (בין 648 אירו ל־3000 אירו).

 

הקנס הגבוה ביותר ניתן במקרה של חריגה ביותר מ־60 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת, שיכול להגיע גם ל־9600 ליי (2000 אירו), במידה וקיימים נזקים לרכוש. מלבד הקנס, ישלל לשנה רשיונו של הנהג שבגינו נגרמה התאונה. במידה וכתוצאה מהתאונה יהיו גם פצועים, ישלל רשיונו של האשם לשנתיים.

 

נהגים הנכנסים לצמתים מבלי לאפשר קודם כל את יציאתם של רכבים שנותרו תקועים בצומת, עלולים לקבל קנסות העולים על 1000 ליי (200 אירו). שווי הקנסות עלה גם עבור נהגים שנוהגים תחת השפעת אלכוהול. במידה וריכוז האלכוהול בדם הוא בין 0.2 ל־0.5 גרם אלכוהול טהור לליטר דם, רישיונו של הנהג יושעה ל־3 חודשים. נהגים שייתפסו על ידי המשטרה בזמן דיבור בטלפון בעת נהיגה, עלולים להישאר ללא רישיון הנהיגה לתקופה של חודש וישלמו קנס בין 1305 ליי ל־2900 ליי (617 אירו).

 

באפשרותם של הנהגים לשלם את קנסות התעבורה בכל יחידה של אוצר המדינה לתוך חשבון אחד, גם אם הם מעיר אחרת, ואין יותר צורך להגיש למשטרה הוכחת תשלום. המשטרה תערוך בדיקה מקוונת בנוגע לתשלום הקנסות, שכן טופס הקנס יכיל מספר סדרה. תקופת התשלום עבור חצי מערך הקנס שניתן, הוארכה ל־15 ימים, במקום 48 שעות, כפי שהיה נהוג עד לתחילתה של שנה זו. נקודות התעבורה נמחקות בתום 6 חודשים ממועד קבלתן.

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-06-11 14:07:00
Vizualizari: 685
TiparesteTipareste