כללים חדשים בנוגע לחוק נשק ותחמושת

כללים חדשים בנוגע לחוק נשק ותחמושת הכללים החדשים ליישום חוק נשק ותחמושת פורסמו בעיתון הרשמי. לפיכך, בוצעו מספר שינויים בחקיקה, אך גם מספר היבטים של חידוש.

אדם פרטי או יישות משפטית אינם רשאים להחזיק או להשתמש בנשק חם ארוך קנה קטלני, עם תחמושת המפתחת אנרגיה קינטית בלוע הקנה העולה על 10,000 ג'אול. חל איסור על החזקת, נשיאת ושימוש בכלי נשק כגון רובי אוויר או רובים ספורטיביים, ארוכי קנה, בפעילויות שמירה על יעדים, טובין וסחורות, למעט חברות שמירה. חשוב גם להודיע למשטרה, תוך שני ימי עבודה, במידה והשאלתם נשק ציד לאדם מורשה. אחרת, תסתכנו בקנס של בין 500 ל־1,000 ליי (107-215 אירו).

 

חלה חובה על הגשת היתר ציד, במקור והעתק, עבור קבלת אישור לרכישת כלי נשק קטלניים לציד, במידה ומתבקשת זכות ההחזקה, וכמו כן הגשת פנקס חבר באגודת ציידים, במקור והעתק, במידה ומתבקשת הזכות לנשיאת ושימוש בכלי נשק אלה. על כלי הנשק הקטלניים והתחמושת עבורם, להישמר בבית או בכתובת המפורטת ברישיון הנשק, בארונות או קופסאות מתכת מיוחדות, המקובעות לקיר או לרצפה, נעולות ומאובטחות, כך שלא לאפשר גישה לא מורשית. כלי נשק קטלניים, למעט אלה המיועדים להגנה ולשמירה, יישמרו פרוקים מתחמושת.

 

שינויים אחרים בחוק נשק ותחמושת נוגעים לאספני כלי נשק אשר ניתן להסמיכם, לפי בקשתם, לשאת ולהשתמש בנשק המוחזק באוסף למטרת השתתפות באירועי תרבות, אומנות או היסטוריה, המאורגנים על ידי מוסדות או אירגונים בתחום. משך ההכשרה העיונית והמעשית בקורס להדרכה עיונית ומעשית בתחום כלי נשק ותחמושת הוא 80 שעות. משך ההכשרה העיונית והמעשית במסגרת הקורס למדריכי ירי במטווח הוא 720 שעות. תעודת גמר הקורס תאבד את תוקפה במידה ויימצא כי לאותו אדם נשללה הזכות להחזיק או לשאת ולהשתמש בנשק, למעט מקרים חריגים מסוימים. במקרה בו במועד פקיעת תוקף רישיונות הנשק, בעל הרישיון אשר הושעתה עבורו הזכות להחזיק, או לשאת ולהשתמש בנשק, הינו מחוייב להגיש למשטרה, תוך 3 חודשים ממועד סיום ההשעיה, את המסמכים הדרושים להארכת תוקף רישיונות הנשק.

 

ישנן הוראות חדשות לגבי ציידים, שניתן להסמיכם רק במידה ויציגו פנקס חבר באגודת ציידים. במקרה של מסעות ציד בהם משתתפים גם אזרחים זרים, המארגנים מחויבים להודיע לשירות הפיקוח על נשק, וגם למפקדה האזורית של משטרת הגבולות, 10 ימים לפני הגעת המוזמנים, אשר יקבלו בכניסתם לרומניה היתר עבור הנשקים שהביאו עימם

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-09-03 10:27:00
Vizualizari: 1046
TiparesteTipareste