מונחים ותנאים

מונחים ותנאים מונחים ותנאים

האתר הזה נמצא באופן ציבורי בכתובת: http://www.rri.ro והוא שיך לרשות השידור הרומני (SRR), כתובת: Strada General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, București, România.

רדיו רומניה בין-לאומי (ררב"ל) הוא חלק מרשות השידור הרומני (SRR), השרות הציבורי, ופועל לפי החוק 41\1994 שפורסם מחדש, עם שינוים והשלמות שלאחר מכן, של החוק הרא-קולי מס. 504\2002, עם שינוים והשלמות שלאחר מכן ושל הספר חוקים שמסדיר את התוכן הרא-קולי (ההחלטה מס. 220\2011 של המועצה הלאומית של הרא-קולי, עם השינוים וההשלמות שלאחר מכן).

 

 המטרה של האתר www.rri.ro היא להציע למשתמשים את הגישה לידיעות ולתכנים העיתונותים לגבי או בקשר לרומניה, המדיניות הפנים והחוץ שלה, לגבי ררב"ל, וגם כדי לגבש קהילה וירטואלית (אונליין) סביב התחנה הבין-לאומית של השידור הציבורי ברומניה.

כול שימוש של האתר הזה או של השרותים שלו יוחשב כמו הסכמה שלמה  למונחים ולתנאים שהוצגו במיסמך הזה.

ררב"ל שומר על עצמו את הזכות לשנות את המסמך הזה בכול רגע ובכול צורה. השינוים נכנסים לתוקף מהרגע שהם מתפרסמים, ולכן אנחנו מזמינים אתכם לקרות מזמן לזמן המונחנים והתנאים האלה. אם  ,ברגע כלשהוא, המונחנים והתנאים האלה כבר לא מקובלים אליכם בשלמותם, אנחנו נבקש מכם שלא לגשת יותר לאתר שלנו.

 

במקרה של תקריתים כלשהם, שנובעים משימושו או פרושו של התוכן של האתר, רשות השידור הרומני אינה יהיה אחראי בשום צורה. לא יהיה שום אפשרות להטיל עלין אחראיות כל שהיא, לא מולכם ולא מול כול צד שלישי או מוסד בשביל שום סוג של נזקים או יסורים כתוצעות של איתיפקודים אפשרים של האתר, ביטולם של שרותים כלשהם, שגיאות המופיעות בתכנים, המהירות בהעברת הנתונים או העדרו של השידור המקוון.

למרות שאנחנו עושים את כל המאמצים כדי להסיג את הדיקנות של התוכן בשלמותו, לא לוקחים עלינו את האחראיות על כל מידע שמופיע בו. הידיעות שבהאתר אינן עצות מקצועיות ואינן המלצות סופיות.

 

התוכן של האתר , שכולל תמלילים, תמונות, כרטיסיות אודיו, כרטיסיות וידאו, סרטים, דיגלונים, כרוזים, אנימציות, שרטוטים וגם עיצובו של האתר יחד עם הבסיס של הנתונים הנאספים מהמשתמשים, שיך לרשות השידור\ררב"ל והוא מוגן על-ידי החוק של זכוית היוצר ושל יתר הזכויות הקשורות. כל הזכויות להעתיק, לחקות ולהפיץ בכל צורה שהיא שמורות ושיכות לרשות השידור הרומני\ררב"ל, לפי החקיקה שבתוקף.

 

זה אסור לחלוטין לעתק, לחקות, לפרסם מחדש, ללקט מחדש, לשכפל, לשנות, להוריד, להעמיד, למכור, למכור מחדש, לנצל, לפזר או לשדר באף צורה, חלקית או כללית, את התוכן, חוץ מהמיקרים שהשימוש בו נעשה בענין אישי, לא מסחרי. זה אסור גם ליצור מרכיבים, מוצרים או שרותים מלאים מישנים.

 

קבלת מידעות מאתר זה על-ידי כלי תקשורת אחרים זאת אפשרית רק עם הצגתו של המקור, שיעשה באופן נראה-לעין, יחד עם קישורו לאתר, בצורה: "המקור: ררב"ל – www.rri.ro". חובה להסיג מראש את הסכמתו של ררב"ל בכל מצב שדורש שימושו של התוכן של האתר. הפרתו של התנאי הזה תוביל לסיכסוך שררב"ל ינסה בהתחלה לפתור אותו באופן ידידותי ואחר כך בדרך משפתית, תוך פניתו לערכאה כל שהיא ברומניה.

 

הקשרים עם אתרים אחרים נעשים במטרה להשיג מידע רחב יותר למשתמשים. האתר אינו אחראי בשום פנים ואופן על הידיעות הנמצאות באתרים האלה.

 

האחראיות של הפרשנויות המשובצות  באתר שיכת לחלוטין  למחברים שלהן. הפרשנויות אשר לא מתיחסות למאמר המשובץ לא תופיעו באתר. ררב"ל לא תפרסם תשובות או פרשנויות אשר פוגעות בזכויות של הפרט או מפרות את החוק. ררב"ל לא תפרסם פרשנויות אשר עושות פרסום או שכוללות קישורים. הפרשנויות שכוללות מספרי טלפון או כתובות דוא"ל לא יתפרסמו, מפני שלא יכולים לבדוק את אמיתיותן.

 

זה אסור שתשתמשו באתר כדי להדביק או למסור חומר כל שהוא שיש בו אופי מאים, מזויף, כוזב, מגדף, מתריד, גס, משמיץ, מגונות שערורי, מסית, מפלה, גיזעני, קיצוני, פורנוגרפי, מחלל, או כול חומר אחר שיכול להוות או לעודד התנהגות שעלולה לגרום לעברה, להוביל לאחראיות משפתית אזרחית או להפר את החוק בכול צורה אחרת. ררב"ל ישתתף פעולה עם כל הרשויות המיועדות לכפות את החוק ויציית לכל גזר-דין משפתי שדרכו נדרש מררב"ל לגלות את זהותו של כל איש שידביק או ימסור מידעות כל שהם או חומר מסוג זה על או דרך האתר.

 

אם אתם תרצו לפנות למערכת ביחס לתוכן של האתר הזה או לנושא אחר, אנחנו מבקשים מכם לכתוב לנו אל rri@rri.ro. כל המסרים הנשלחים יהיו מונתחים ומופצים לקראת ניסוחה של תשובתה האפשרית מצידו של ררב"ל.

 

המשתמשים ששולחים מידעות או תכנים לאתר www.rri.ro לוקחים על עצמם את החובה שלא להפר בשום פנים ואופן את הזכויות היוצר הנמצאות בבעלותם של איש אחר או מוסד אחר, גם לא את החקיקה הרומנית והבין-לאומית, הזכויות לכינין האינטלקטואלי, הפטנטים או המארקים ומקבלים באופן מרומז העובדה שהאחראיות להפרת של כל אלה שיכת להם ורק להם. באמצעותם של התכנים שאתם שולחים אותם לאתרו של ררב"ל, אתם מקבלים על עצמכם לעניק לררב"ל את הזכות להשתמש, להעתק, לפרסם, לעבד, לתרגם ולמסור לציבור את התכנים האלה.

 

המשתמשים של האתר www.rri.ro מסכימים, לבקשתו של ררב"ל, לשחרר מאחראיות את www.rri.ro ואת ררב"ל בשביל כל הליכים משפתים או מחוץ למשפת ולכסות את כל ההוצאות שיכולות להופיע כתוצאה של הפרת התנאים של המסמך הזה על-ידי המשתמשים האלה.

 

הנתונים האישים הם מסופקים על-ידי המשתמשים ברגע השתתפותם למסעים או שאלונים מאורגנים על-ידי www.rri.ro, ברגע שעושם שימוש בתפסי המשוב או דרך הרשמתם לשרות עלון החדשות.   

 

כדי להשתמש בשרותים המוענקים על-ידי www.rri.ro אתם מתחיבים לספק ולעדקן, אם זה הכרחי, נתונים אמיתים, מדויקים ושלמים לגביכם, לפי הטופס (התפסים) רישום. אמ אתם תספקו נתונים לא נכונים, לא מדויקים או לא שלמים, לררב"ל יש את הזכות  להשהות או לבטל את חשבונכם ולסרב את גישתכם לאתר.אם אתם משתמשים בשם אחר או בכתובת דוא"ל שלא שיכת לכם, הרשמתכם תומחק, הגישה תחוסם ובמקרה של נזקים שנגרמו לחברים של הקהילה, לררב"ל או לאתר, הנתונים יושלחו למשטרה ולרשוית החקירה. המשתמשים של האתר לא יקבלו אף מידע לגבי משתמשים אחרים.

 

לפי החוק מס. 677\2001 להגנת האנשים ביחס לעיבודם של הנתונים האישים שלהם ולחופש התנוע של הנתונים האלה, חוק ששופר והושלם, וגם לפי החוק מס. 506\2004 שמתיחס לעיבודם של הנתונים עם אופי אישי ולהגנת הפרט בתחוםו של התקשורת האלאקטרונית, www.rri.ro ינהל  את הנתונים המסופקים על-ידי המשתמשים רק בתנאים של ביטחון ורק למטרות המפורטות. ררב"ל ינקות באמצעים הטכנים המתאימים כדי להגן על הנתונים האישים שלכם, נגד הריסתם באקראי או בלתי-חוקית, הליכתם לאיבוד, החלפתם, גילוים או נגד הגישה הלא מורשת אלם.

 

לפי החוק מס. 677\2001 אתם נהנים מהזכות לגשת אל ולהתערב על הנתונים, מהזכות שלא תסבלו משום החלטה פרטית כל שהיא ושתוכלו לפנות למערכת המשפת. יש לכם גם את הזכות להתנגד לעיבודם של הנתונים האישים שלכם ולבקש את מחיקתם. במקרה שאתם רוצים שהנתונים שלכם לא ימצאו במאגר שלנו, מוטב שלא תשלחו אותם אלינו.

אתם יכולים לכתוב לנו בדוא"ל rri@rri.ro או בכתובת: Radio România Internațional, Strada General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, București, cod 010165, România.

ררב"ל מתחיב שלא לשלוח ספאמים.

 

האתר www.rri.ro משתמש ב-Google Analytics, שרות ניתוח רשת מסופק על-ידי Google. Google Analytics משתמש ב-cookies, כרטיסיות תמליל ממוקמות במחשב, כדי לעזור לאתר לנתח את האופן שבו המשתמשים מועילים בו. הידיעות המיצרות על-ידי ה-cookies לגבי הצורה שאתם משתמשים באתר (כולל הכתובת ה-IP שלכם) יושלחו ויואגרו בסרבארים הנמצאים בארצות-הברית ויעזרו להעריך איך אתם משתמשים באתר, כדי להכין את דוח חקירות של האתר בשביל המפעילים של אתרים וגם כדי לספק שרותים אחרים הקשורים לפעילות ולשימוש של האינטרנת ב- www.rri.ro. Google יכול לעביר את הנתונים האלה לגוף שלישי, במקרה שהעובדה הזאת נדרשת בחוק או במקרה שגורמים אחרים פוגעים בתהליך האינפורמציות יחסית לשם Google. יש לכם את הזכות לסרב את השימוש ב-cookies דרך בחירתם של הפקודות המתאימות בבראוזר שלכם. אם אתם מבעצים את ההליכים האלה, יתכן שלא תוכלו לגשת לכל התפקידים של האתר. אם אתם משתמשים ב-www.rri.ro, זה אומר שאתם מסכימים שGoogle תעבד את הנתונים האישים שלכם באופן ולמטרה המצוינים לעיל.


www.rri.ro
Publicat: 2017-10-27 18:04:00
Vizualizari: 955
TiparesteTipareste