• תוכנית היום 2021-07-25
  • אזור זמן

19:00

השידור בעברית (RRI)
- אירוע ראשי
- רומניה – ישראל: אירועים ויחסים בילטרליים
- תחרות/פרומו/לוח שנה
- שיעור רומנית
- מחיי הקהילה היהודית ברומניה
- תייר ברומניה
- מורשת יהודית ברומניה
- מידע שימושיקישורים שימושיים