פתיחת הקונסוליה הכללית של רומניה בחיפה

2019-10-03 14:42:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuב- 1 באוקטובר 2019 נפתחה הקונסוליה הכללית של רומניה בחיפה.

  • פתיחת הקונסוליה הכללית של רומניה בחיפה

קישורים שימושיים