ביקורת על הזוזול והכחשת השואה ברומניה

2022-01-09 15:53:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuאנשי ציבור ומוסדות רבים מתחו ביקורת על הניסיונות להכחיש ולהתייחס לשואה

  • ביקורת על הזוזול והכחשת השואה ברומניה

קישורים שימושיים