התוכנית האסטרטגית הראשונה של האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות

2021-10-11 09:07:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuהנציבות האירופית הציגה את האסטרטגיה הראשונה של האיחוד למאבק באנטישמיות וקידום החיים היהודיים.

  • התוכנית האסטרטגית הראשונה של האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות

קישורים שימושיים