Burse pentru cercetătorii străini

burse pentru cercetătorii străini Institutul Cultural Român acordă, în această toamnă, burse pentru cercetătorii străini.

Institutul Cultural Român acordă, în această toamnă,  burse  pentru cercetătorii străini. Aceştia vor fi sprijiniţi financiar pentru un stagiu de două luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării uneri lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice şi vizează atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat.


Bursele de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi acordate pentru următoarele 10 domenii: Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie ; Muzică şi muzicologie;  Jurnalism;  Traduceri;  Arhitectură, urbanism şi design;  Literatură şi critică literară; Patrimoniu cultural; Management cultural; Ştiinţe economice; Stiinţe umane şi sociale. 


Dosarul de solicitare a bursei trebuie să conţină următoarele documente: formular de înscriere, CV, copia după actul de identitate sau paşaport, un proiect de cercetare, două scrisori de recomandare de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă, copii printate după studiile publicate în ultimii doi ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candicat. Mai sunt necesare un plan de lucru  în perioada pentru care se solicită bursa, iar în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat. 


Toate aceste documente vor fi redactate în limba engleză, dar poate fi utilizată şi limba română în redactarea proiectului de cercetare dacă se cunoaşte foarte bine această limbă. Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 noiembrie, iar sumele acordate sunt de 2000 de euro / bursă.


www.rri.ro
Publicat: 2017-10-13 11:50:00
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste