Informaţii despre reîntregirea familiei

informaţii despre reîntregirea familiei Inspectoratul General pentru Imigrări oferă informaţii pentru cei interesaţi de reîntregirea familiei.

Inspectoratul General pentru Imigrări oferă informaţii pentru cei interesaţi de reîntregirea familiei. Astfel, dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi al Spaţiului  Economic European puteţi obţine reîntregirea familiei doar dacă sunteţi posesorul unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene, al unui permis ICT, al unui permis "mobile ICT", al unui permis de şedere pe termen lung sau sunteţi beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare. Pentru a vă aduce familia în România trebuie mai întâi să obţineri avizul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru care aveţi nevoie de următoarele documente: cerere, certificat de căsătorie/certificat de naştere sau după caz, dovada legăturii de rudenie, eliberate de autorităţile competente, traduse şi supralegalizate sau apostilate în  condiţiile legii, o declaraţie din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu dumneavoastră, copia documentului care atestă dreptul dvs de şedere pe teritoriul României. La toate acestea se mai adaugă dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, dovada mijloacelor de întreţinere şi a asigurării în sistemul de asigurări de sănătate, dar şi o declaraţie scrisă a persoanei care deţine împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se solicită reîntregirea familiei. Cerera  de reîntregire a familiei se va soluţiona în termen de cel mult 3 luni de la data depunerii. Pasul următor pentru reîntregirea familiei este obţinerea vizei de lungă şedere, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul în care membrii dvs de familie au reşedinţa.


În cazul reîntregirii familiei cu cetăţeni români, membrii de familie ai acestora  vor solicita viza de lungă şedere direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reşedinţa. Solicitarea de viză pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, va fi însoţită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române, ori dupa caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener. Solicitarea de viză pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate, va fi însoţită de documente care atestă că sunt  înregistraţi cu drept de rezidentă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român. Membrii de familie ai cetateanului non-EU/SEE trebuie să depună următoarele documente pentru obţinerea vizei de lungă durată pentru reîntregirea familiei: comunicarea Inspectoratului General pentru Imigrări, dovada asigurării medicale  pe perioada valabilităţii vizei, certificatul de cazier judiciar.  In cazul reîntregirii familiei cu cetăţeni români este nevoie de certificat de căsătorie eliberat de autorităţile române sau  dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener, dovada asigurării medicale şi certificatul de cazier.


Viza de lungă şedere se acordă pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. 


www.rri.ro
Publicat: 2017-10-12 11:53:00
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste